Spotkanie w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

21 czerwca odbyło się spotkanie w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, poświęcone szczegółowemu przedyskutowania problemu parametryzacji czasopism naukowych, w którym uczestniczyli m.in. prezes Zarządu Fundacji, dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, oraz przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji, prof. Andrzej Markowski.