Słowa dnia

W 2015 r. Fundacja Języka Polskiego bierze udział w programie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Dzięki dofinansowaniu, jakie otrzymał zgłoszony do konkursu projekt „Słowa dnia”, opracowany przez dra hab. Marka Łazińskiego, dr hab. Magdalenę Derwojedową i dr Dorotę Kopcińską, jest regularnie monitorowana częstość występowania w dyskursie publicznym różnych słów, i są wybierane te,  które można uznać za słowa klucze współczesnej polszczyzny, ogniskujące uwagę społeczną w danym dniu, miesiącu lub nawet roku.  Te ostatnie są dodatkowo wybierane w ogólnopolskim plebiscycie internetowym, a ostateczną decyzję, które słowo będzie uznane za słowo roku 2015, podejmie kapituła profesorów językoznawstwa w składzie: Jerzy Bartmiński UMCS, Lublin, Jerzy Bralczyk UW, Andrzej Markowski UW, Jan Miodek, UWr, Walery Pisarek UPJPII, Renata Przybylska UJ, Halina Zgółkowa UAM, Poznań, sekretarz kapituły Marek Łaziński UW.

 

Narodowe Centrum Kultury

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.