IX Forum Kultury Słowa „Mówi się, czyli o wymowie i wymowności Polaków”

IX Forum Kultury Słowa, którego współ­organizatorem jest Fundacja Języka Polskiego, to dziewiąta konferencja naukowa z cyklu poświęconego językowi mówionemu i jego poprawności. Każda dotyczyła innego zagadnienia związanego z komunikacją językową, a — co najważniejsze — wszystkie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem oraz zyskały duże uznanie. Fora były organizowane w różnych miastach Polski, jednak zawsze były to ośrodki akademickie, dzięki czemu obrady mogły się odbywać w miejscowych uniwersytetach. W tym roku uczestnicy Forum będą gośćmi Uniwersytetu Szczecińskiego, w którym odbędą się także warsztaty z emisji głosu, kultury żywego słowa i retoryki praktycznej, prowadzone przez aktorów i nauczycieli wymowy. W czasie konferencji ma zostać także przeprowadzony finał Ogólnopolskiego Konkursu Oratorskiego „Mistrz perswazji”.