Historia

 

Październik 2011

Fundacja Języka Polskiego była współorganizatorem VIII Forum Kultury Słowa, które odbyło się w dniach 20-22 października w Rzeszowie.

Maj 2011

Fundacja Języka Polskiego była jednym z głównych organizatorów Kongresu Języka Polskiego (wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Radą Języka Polskiego, Urzędem Miasta Katowice, Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego), który odbył się w dniach 4-6 maja 2011 r. w Katowicach. Była to pierwsza impreza z cyklu „Języki narodowe w zjednoczonej Europie”. Patronat honorowy nad Kongresem objął Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzy Buzek.

Kwiecień 2011

Fundacja Języka Polskiego była współorganizatorem konferencji „Prawo, język, edukacja medialna” (wspólnie z Kołem Naukowym LINGUA IURIS), która odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim.

2010 – 2011

Fundacja Języka Polskiego zorganizowała cykl szkoleń z zakresu poprawności języka urzędowego dla pracowników Gabinetu Marszałka Senatu, Sekretariaru Marszałka oraz wicemarszałków, Sekretariatu Biura Polonijnego oraz Biura Prawnego i Spraw Pracowniczych, a także Narodowego Banku Polskiego.

Listopad 2010

Fundacja Języka Polskiego była współorganizatorem międzynarodowej konferencji  SLAVICORP (wspólnie z Wydziałem Polonistyki UW i PAN), która odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim w dniach 22-24 listopada.

 Kwiecień 2010

Fundacja Języka Polskiego była współorganizatorem konferencji „Prawo, język, media” (wspólnie z Kołem Naukowym LINGUA IURIS), która odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim.